Vision 50/50

Vision 50/50 - klubbutvecklingsprogram för utveckling framåt

Vision 50/50 är Svenska Golfförbundets långsiktiga förändringsarbete för ett jämställt och inkluderande Golfsverige med en jämnare könsfördelning bland golfspelare och i ledande positioner. Att arbeta med och ta ställning för jämställdhet blir allt viktigare när medvetenheten om frågorna ökar i samhället.

Ros GK Norrtälje är med!

Roslagens GK Norrtälje har därför påbörjat ett spännande och långsiktigt förändringsarbete för en mer inkluderande och jämställd golfklubb. Arbetet sker med hjälp av klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50, en digital utbildning som stöd för att inleda ett förändringsarbete på golfklubben. En styrgrupp är utsedd med klubbchef, styrelse, banchef och tränare och arbetet leds av en förändringsledare.

Varför gör vi det här?

Vi vill utveckla klubben till att vara attraktiv för nya och nuvarande medlemmar där man trivs, känner sig välkommen och är delaktig i klubben. Vi vill även ändra på det faktum att de är för få kvinnor som spelar golf. Målet är därför att öka andelen kvinnor som spelar golf, att styrelsen är jämställd och att golfen är en attraktiv och positiv upplevelse. Då behöver vi tänka i nya banor.

Vad gör vi nu?

Nu skaffar vi oss viktig kunskap. Vi har ”spanat” hur läget ser ut idag när det gäller antalet medlemmar, åldersstruktur, könsfördelning, hur vi tar hand om och behåller nya medlemmar, hur vår fadderverksamhet och träning fungerar. En enkät har gått ut till klubbens medlemmar som har givit oss återkoppling kring frågor som berör trivsel, spel på banan och träning.

Spaningarna ska dokumenteras i en nulägesanalys till årsskiftet. Programmet fortsätter sedan under våren 2020 och kommer att resultera i en handlingsplan för ett hållbart utvecklingsarbete över tid där styrgruppen arbetar fram ett antal mål och aktiviteter.

Hoppas att ni medlemmar vill hänga med oss på resan!

 

Vill du veta mer om klubbens Vision 50/50-arbete eller har idéer du vill skicka med oss, kontakta:

Annika Ohlsson, Förändringsledare. E-post: info@roslagensgk.com