TävlingsbestämmelserAnmälan till tävling

Anmälan skall ske genom den enskildes försorg via Min Golf. Anmälan skall vara registrerat senast enligt sista anmälningstidpunkt vilken visas under respektive tävling.

Tävlingsavgift

Anmälningsavgift skall erläggas före tävlingens början. Spelare som ej erlagt tävlingsavgift före tävlingen och gäster som ej erlagt greenfee blir diskvalificerade.

Avanmälan till tävling

Avanmälan skall göras före anmälningstidens utgång. Om avanmälan sker efter anmälningstiden utgång skall spelaren betala anmälningsavgiften. Anmälningsavgiften skall då betalas vid nästa tävlingstillfälle! Om det finns spelare på reservlista ersätter denna och startavgiften återfås.

Efteranmälan

I mån av plats kan efteranmälan tillåtas. Det utgår en efteranmälningsavgift på 50 kronor vilken erläggs när tävlingsavgiften erläggs.

Kanonstart

Gemensam genomgång sker 30 min innan start. De som inte betalt och hämtat ut startkort före denna genomgång har förlorat sin rätt att delta men skall erlägga startavgiften före eller vid nästa tillfälle hon/han skall delta i tävling.

Golfbil

Vid tävling måste spelaren ha läkarintyg för att använda golfbil. Annan spelare får inte använda golfbil för transport för sig själv, utrustning är tillåtet på klubbtävling. Brott mot detta innebär diskvalifikation.

Prisutdelning

Vid klassvisa tävlingar och tävlingar med kanonstart skall pristagare själv hämta sitt pris, annars går priset till nästa spelare. Vid övriga tävlingar kan, efter godkännande av TL, pris hämtas av ombud. Vid vissa sponsrade tävlingar kräver sponsoren att spelaren själv skall hämta sitt pris.