Hf Energy

Vi tillverkar högfrekvensgeneratorer för induktiv värmning.

Vår specialitet är generatorer för tandspetshärdning av sågblad och stansknivar.