Roslagens Sparbank

Roslagens Sparbank

Som Sparbank har vi inga aktieägare, i stället går en del av överskottet från verksamheten tillbaka till samhället där vi verkar, Norrtälje kommun i form av exempelvis projektstöd, bidrag och stipendier. Tack vare våra kunder har banken, sedan 2001, kunna avsätta 155 miljoner kronor för ett attraktivt och öppet Roslagen i tillväxt - vår vision.

Du hittar våra bankkontor i Norrtälje centrum, Hallstavik, Älmsta och i Rimbo. Du når oss också via Internet, telefonbanken och i appen.

Varmt välkommen till din bank i Roslagen!